TKP
 
Yeniden Merhaba
Yayın İlkelerimiz
Yazılar - Arşiv
 
İşçinin Sesi Yayınları
Kitaplar
İşçinin Sesi
Çek-Al
Kavga - Kervan
Kaynak
İşçi Yaşamı
İşçinin Gezetesi
Binçiçek
cddrt
dtd
Isha Bulletin

Soviet News
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYURU

Parti komitemiz geçtiğimiz günlerde bir grup yoldaşla gündemli toplantısını yaptı. Daha önceki toplantılarda söz verildiği üzere mali rapor toplantıya bilgi için sunuldu. Katılanlar mali raporda herhangi bir uygunsuzluk, yanlışlık bulmadıklarını belirttiler.

“Hesaplarda düzensizlik, kayıp, güven suistimali olmadığı” tespit edildi. Uzunca bir zamandır ilk kez böyle bir açıklıkla karşılaşıldığı uzun süredir toplantılardan uzak kalan bir yoldaş tarafından dile getirildi. Bir yoldaş “ilk defa ‘bundan daha çekirdeği, göbeği yok’ diyen bir hesap gördüğünü” ifade etti.

Şeffaflığın örgüt ve çevresiyle ilişkilerde karşılıklı güven açısından taşıdığı önem dile getirildi. Bazı eski örgüt geleneklerinin özeleştirisinin yapılması vurgulandı. Geleceğe yönelik plan yapmaya yarayacak mali çözümleme yöntemlerinin gerekliliği vurgulandı.
 
Toplantıda dile getirilen çeşitli önerileri bundan sonraki çalışmasında dikkate alacağını belirten komite, işin özünün mali mesele değil siyasal mesele olduğu konusunda yapılan vurguya katıldı.
 
Geçmişin özeleştirisinin yapılmasının kilit olduğunda bir görüş birliği oluştu. Son zamanlarda yaşanılan “ben yaparım olur, kimseye hesap vermem, merkez benim, size tebliğ eder ve fonları istediğim gibi değerlendiririm” tavrının yanlışlığı belirtildi ve bir yoldaş “firavunluk” yapılmasının hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini açıklığa kavuşturdu.

Her altı ayda bir mali rapor verilmesi konusunun da görüşüldüğü toplantıda, ideolojik birlik olmamasına rağmen aynı gelenekten insanların birlikte davranma biçimlerinin geliştirilmesi gerektiği, tasfiyeciliğin çözüm olmadığı da değerlendirildi. Bunun için anlamlı siyasal-teorik tartışma ortamlarının yaratılmasına hız verilmesi vurgulandı.

Bu toplantının ışığında komite, önümüzdeki dönemde, yıl sonuna doğru bir mali bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Parti kongre kararları uyarınca bir vakıf/trust kurulması girişimine önderlik edecek. Varlıkların vakıf/trusta transfer edilmesi süreci hızlandırılacak.
 
Işleyişinin kontrol altında olması öngörülen vakfa yoldaş, yandaş ve dostların aktif destek üyeliklerinin sağlanması için gerekli demokratik örgütsel formların aranmasına ağırlık verilecek. Bu işlemler tamamlanana dek, mali katkı, yardım gerektiren durumlarla ilgili olarak, daha önce karara bağlanan “MALI KATKI/YARDIM ESASLARI” yönergesi uygulanacak.

TKP - 17 Mayıs 2009