TKP
 
Yeniden Merhaba
Yayın İlkelerimiz
Yazılar - Arşiv
 
İşçinin Sesi Yayınları
Kitaplar
İşçinin Sesi
Çek-Al
Kavga - Kervan
Kaynak
İşçi Yaşamı
İşçinin Gezetesi
Binçiçek
cddrt
dtd
Isha Bulletin

Soviet News
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SİTE TARTIŞMA İLKE  VE USÜLLERİ

Değerli dostlar,

Sitemiz,  işçi sınıfı mücadelesini ve komünist teoriyi  ilgilendiren konularda bir tartışma ve deneyim alışverişi sitesidir. Burada farklı görüşler, karşılıklı saygı çerçevesinde öne sürülür, tartışılır, eleştirilir. Açıklık, açtığı yarayı iyileştirecek bir kılıçtır.

Site Marksizmin ve komünist hareketin gelişmesine yönelik katkı sunmayı amaçlayan her bireye açıktır. Sitede küfürlü, hakaretamiz, tartışma konusuyla ilgisi olmayan ifade ve cümlelere yer verilmez. Yazarların görüşleri bariz Türkçe yazım hataları dışında redakte edilmez. Yazılar içeriği nedeniyle sansür edilmez. Ancak, sitenin olanakları sınırsız olmadığı için, yollanan yazıları, yapılan katkıları yayına koymak, kısaltarak ya da bölerek yayınlamak hakkı site redaksiyonunundur.

Yazılarda yapılan alıntıların doğru ve ulaşılabilir kaynaklarının gösterilmesi esastır. Kaynaksız alıntı kullanılamaz. Yazarlar bu nedenle yaptıkları alıntılar için varsa internet adresi vermeye özen gösterirler.

Sitede yayınlanan görüşler yalnızca imza sahibini bağlar. Herkes kendi kişisel görüşlerini kendi açık ya da yazar adıyla tartışmaya sunabilir. Yazarının açık cevap adresi belirtilmeyen yazılar yayınlanmaz. Sitede imzasız yazılara, kişiselleştirilmiş ya da örgütlerarası çekişmelere yer verilmez.

Sitede yayınlanan yazılar 1000 kelimeyi aşmamayı hedeflemelidir. Uzun yazılar yazarı tarafından bu standarda uyan bağımsız yazılara bölünerek gönderilebilir.

Sitede orijinal yazı ve katkılar yayınlanır. Çalıntı yazı kabul edilmez. Başka sitelerde yayınlanmış ya da yayınlanacak yazılar sitemize gönderilmemelidir.

Site yönetimi tartışmalara katkıda bulunacağını düşündüğü yabancı dillerde yazılmış temel metinleri gerekli görürse sitede orijinal dillerinde yayınlar. Varsa Türkçesini koyar, çevirisi için yardım, katkı isteyebilir.

Bu sitede, Marks’ın görüşlerini başa alarak işçi sınıfının uzun erimli çıkarlarını gözetmek, bu çerçevede küresel kapitalizmi anlamak, sergilemek ve eleştirmek; günün hayhuyu içinde değinilmeyen ya da üzerinde kapsamlı bir çalışma yapılmayan sendikal konuları aydınlatmak hepimizin görevi ve sorumluluğudur.

TKP Web Sitesi
info@t-k-p.net