TKP
 
Yeniden Merhaba
Yayın İlkelerimiz
Yazılar - Arşiv
 
İşçinin Sesi Yayınları
Kitaplar
İşçinin Sesi
Çek-Al
Kavga - Kervan
Kaynak
İşçi Yaşamı
İşçinin Gezetesi
Binçiçek
cddrt
dtd
Isha Bulletin

Soviet News
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Yeniden Merhaba

Sevgili site izleyicileri,

Kısa bir süre için bile olsa sizi sitemizi izlemekten mahrum ettiğimiz için özür diliyoruz. Bu aksama iç ve dış olmak üzere iki önemli faktörden kaynaklandı.

Dış faktör, site alanını kiraladığımız şirket ile aramızda mali ve teknik bir uzlaşmazlık olarak yansıdı ve sorunu aşamadığımız için site bir müddet blok oldu. Sonuçta eski adresin (www.t-k-p.org) iptali yolunu seçtik. Yeni adresimiz www.t-k-p.net oldu.

İç faktör ise, editörlük sorunu olarak yansıdı. Siteye gelen yazı ve mektuplar editörlükte takıldı, yayınlanamadı. Site, sonunda giderek battallaştı. Sitede karmaşa, kendine güvensizlik, kendi kendisinin sesi olamama, genişçe bir platformdan getirilen yorumlara tahammül edememe gibi sorunlar ve izleyici şikayetleri azınca redaksiyon uygulamasını değiştirmek durumunda kaldık.

Web sitemizdeki bazı sayfalar henüz boştur. Eski formatları tamamen değiştirip yeni formatlara uyum yapabilmek için dar bir kadro ile belgeler üzerinde çalışma yapmamız nedeniyle, bütün sayfalar henüz yüklenememiştir. Çalışma yapılan sayfalar tamamlandıkça yüklenecektir.

Bildiğiniz gibi yıllardır gerek kendi görüşlerimizi, gerekse dostlarımızdan gelen yazıları sadece internet ortamında, web sitemizde yayınlayabilmekteyiz. Dolayısıyla bütün enerjimizle TKP Sitesine yoğunlaşacağız.

***

Sitemiz TKP adını taşıyor, fikir ve görüşleri, yaklaşımları çeşitli biçimlerde yaşamakta olan bir geleneğin sürdürülmesinin ifadesidir, geleneğimizin fikir arşividir.

Sitemizi,  “TKP Platformu” olarak nitelemek daha doğru olur. Çünkü komünistliğini yitirmemiş, dünya işçi sınıfının teorik – pratik sorunları üzerine genel ve yerel perspektif geliştirme arzu ve amacını terk etmemiş komünistler, devrimciler için bir tartışma platformu, deneyim ve fikir alışverişi odağı olma amacını taşımaktadır.

Tabii “platform” deyince trafik memurunun el kol hareketleriyle idare ettiği bir fikir trafiği akla gelmemelidir. Bizim platformumuzun kaba çerçevesini, TKP’nin en son programı olan 6.Program, partinin fikir lideri R Yürükoğlu’nun ölmeden önce hazırladığı Programatik Tezler  ve Program Taslağı’nda dillendirilen çeşitli can alıcı sorunlar, pratik işçi çalışması alanında da Sendikal Platform ve onunla bağlı parti kararları oluşturuyor.

“Sosyalist” tanımlamasının yakışmadığı Sovyetler Birliği’nin 1991’de çöküşünün ardından dünyada yeni bir durum oluştu. Uzun yıllardır tartışmasını yaptığımız “tek dünya pazarı”, küresel kapitalizm, varlığını acımasızca kanıtladı. SSCB’de ve benzeri ülkelerde sosyalizmin deformasyonundan değil de, aslında farklı tarihsel ve jeo-politik nedenlerle çeşitli derecelerde deforme kapitalizmden söz edilebileceği bilinçlerde ayıkmaya başladı. Marks’ın en başta Marksist çevrelerde unutulduğu, rafa kaldırıldığı ortaya çıktı. Milliyetçi aydınlanmacı burjuva fikirlerin Marksist kılıf altında nasıl beyinleri zehirlediği belirginleşiyor.  Tek dünya pazarının belirleyici olduğu, siyasal sınırların iyice gericileştiği bu dönemde tarih sahnesine en nihayet çıkan uluslar, ulusçuluklarını artık Marksizme sarılarak perdelemek ihtiyacını duymuyorlar. Solculara borçlanmadan özgürce sahaya çıkarken, hem burjuva istemleri en budanmamış biçimlerde öne sürebiliyorlar, hem de bunu yaparken komünistlerin üzerinden bir yükü kaldırıyorlar. Yani, komünistler kendilerini, 20.yüzyılın o çalkantılı başlangıç dönemlerinde olduğu gibi, ondan da daha fazla, o ülke bu milliyet şu yurt demeden “işçi sınıfının kendi kaderini tayin hakkı”na aldıkları tavırla tanımlayabilecekler. Bu ise Marks’a yeniden yönelmeyi, Marksizmi yeniden öğrenmeyi, gerçeği her gün her coğrafyada yeniden keşfetmeyi ve elde tutmayı gerektiriyor.
 
TKP Platformu olarak sitemiz bu uğurda komünist bilinçlere bir nebze katkı yaparsa kazanım olacaktır. Tabii, ne yazarsanız yazın, ne söylerseniz söyleyin, son tahlilde gerçek yaşamda, sınıf mücadelesinin neresinde ne kadar aktif yer aldığınız belirleyicidir. Demokrasi icin devrim gerekir. Bunu unutmuyoruz.

Yoldaşça sevgiyle

TKP Web Sitesi

info@t-k-p.net