TKP
 
Yeniden Merhaba
Yayın İlkelerimiz
Yazılar - Arşiv
 
İşçinin Sesi Yayınları
Kitaplar
İşçinin Sesi
Çek-Al
Kavga - Kervan
Kaynak
İşçi Yaşamı
İşçinin Gezetesi
Binçiçek
cddrt
dtd
Isha Bulletin

Soviet News
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKEL İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİ SINIF MÜCADELESİDİR!

Militan Mücadeleyi Sendikal Birliği Güçlendirelim

Tekel İşçiler - Ankara MitingiAKP iktidarınca başlatılan özelleştirme sonucu kapatılan işyerlerinde büyük haksızlıklara, hak kaybına maruz bırakılan TEKEL işçilerinin mücadelesi, artan bir enerji ve savaşım azmi ile sürüyor. Mücadele şiddetlendikçe saflar belirginleşiyor, ortam kızışıyor.

Kimisi sabık komünist olan liberal dangalakların sınıf mücadelesinin kalktığı ya da artık belirleyici olmadığı yolundaki ‘tespitleri’nin üstünde bile durmaya gerek olmadığı gün gibi ortadadır.

Yine kimi sabık komünistlerin, son yıllarda yükselmiş olan Kürt ulusal hareketini devrimci-sosyalist mücadelenin yerine ikame etme ve işçi sınıfının mücadelesini burjuva-ulusal bir hareketin güdümüne sokmaya yönelik çadır partisi girişimlerinin talihsizliği de kendini göstermiştir. İşçi sınıfına ve komünizme inancını yitirmiş “sabık”lar kendilerine saklanacak yer arasınlar.

TEKEL işçilerinin mücadelesi, hukuki sonucu ne olursa olsun, daha şimdiden işçi sınıfı hareketinin, sendikal hareketin ve komünistlerin geleceği açısından umut verici bir YOL açmıştır. Tekgıda-İş genel başkanının “dönüş biletini almadan geldik” demesi, işçilerin “ölmek var dönmek yok” sloganını haykırması, “hükümeti yıkma” hedefinin gösterilmesi ve de işin en güzel yanı, dinci başbakanın “avcunuzu yalarsınız” diye işçilere Kasımpaşa dilinde meydan okuması, mücadelenin SİYASAL  MÜCADELE olduğunu topluma AÇIKÇA göstermiştir.

Ortada iki sınıf, bu iki sınıfın çarpışan iradesi vardır. İşçiler her türlü sapkın fikir ve inancın, bölücü ve engelleyici çabaların kuşatması altında, derli toplu bir siyasal hareketten yoksun olarak kavgadadırlar.

Burjuvazi ise, topu tüfeği, özeli  ve kamusu, valisi parlamentosu ile daha işin başında bir avuç işçiye “avcunuzu yalarsınız” diye tepki gösteren bir liderlik altında bu mücadeleyi ezmeye hazır olduğunu dile getirmektedir. Tarikatın sağlam adamlarından maliye bakanı, ``hükümetimizin varsa bir hatası özelleştirme sonrasında açıkta kalan işçilerimize karşı merhamet göstermesi``dir diyerek dinci-Amerikancı iktidarın niyetini de açık etmiştir.

Militan Mücadele ve Sendikal Birlik

Biz, TEKEL işçilerinin yürüttüğü ­mücadelenin işçi sınıfının milliyetçilik-dincilik ve cemaatçilikle zehirlenerek yere düşürülmüş mücadele sancağını yerden kaldırmakta olduğunu düşünüyoruz.

Biz, TEKEL işçilerinin mücadelesinin, burjuvazinin körüklediği ve de açıktan desteklediği her türlü  sendikal bölücülüğe rağmen “Türk-İş’te Sendikal Birlik” fikrini öne çıkarttığını, bu doğru fikrin sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Biz, burjuvazinin ve liberal aydınların, mücadele kaçkını sendikacıların TEKEL işçilerinin mücadelesini “uzlaştırma” çabalarına rağmen, MİLİTAN MÜCADELEnin öne çıkacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde gelişmelerin daha da siyasallaşmasıyla birlikte militan mücadelenin işçi tarafı için kaçınılmazlığı iyice kendini gösterecektir.  Sendikal liderlerin bunu dikkate alması, kavganın tırmanışına uygun hazırlık yapması yerinde olacaktır.

TEKEL işçilerinin militan mücadelesi , daha sokağa çıkar çıkmaz, sendikal hareketteki  küllenme eğilimini silip atmış, tarikatçı ve milliyetçi dalganın saldırısı altında bir tür kimlik bunalımı geçiren sendikalarda yarattığı hareketlenme ile fiili demokratikleşmenin önünü açmıştır.

Eylemle işçiler, bu basınca “sınıfsal bir zeminden, evet şovenizme karşı emek eksenli bir hattan cevap verdiler. Sınıfın birleştirdiği çok temel değerler var. Evet Kürt ve Türk emekçilerinin ortak kaderi Tekel’in ortak mücadelesinde hayat buluyor” diyen Tekgıda-İş genel başkanı Mustafa Türkel’in sözleriyle; “Türkiye sendikal hareketi kendi yeniden gözden geçirmek zorunda, bu kesin. Ve bu bir bıçak gibi olmak zorunda... Değişim gerçekleşirken sendikal kademeler de değişmek zorunda... Sendikal hareket şeffaflaşmak, demokratikleşmek zorunda. Sendikal demokrasi tüm sendikalarda olmak zorunda.” (Halkın Sesi, Sayı: 97)

100 binlik Ankara mitingi, kavgadan kaçma eğilimindeki Türk-İş’i sallamıştır ve yükselen mücadele daha da silkeleyecektir. İşçilerin alanlardaki mücadelesinin Türk-İş’deki olumlu yansıması azılı Türk-İş düşmanlarına cevap olacak, işçiler DİSK’in ayrı bir örgüt olarak varlığını giderek daha fazla sorgulayacaklardır.

Tekel  işçilerinin ``halkların kardeşçe barış içersinde yaşadığı, insanların ölmediği bir dünya, demokratik hak ve özgürlüklerin sonuna kadar inadına kullanılabildiği bir Türkiye`` dileğini gerçekleştirmek üzere, bu haksız ve adaletsiz dünyayı burjuvazinin başına yıkmak için bir olalım iri olalım, diri olalım. Türk-İş’te militan mücadeleyi  ve sendika-içi demokrasiyi, sendikal harekette de Türk-İş’te birliği yükseltelim.

TKP Web Sitesi

26 Ocak 2010

NOT: TEKEL işçilerinin mücadelesine destek olmak isteyen dostları aşağıdaki adresle ilişkiye geçmeye çağırıyoruz.

http://www.tekgida. org.tr/

Tekgıda-İş Sendikası Genel Merkezi İletişim Bilgileri

Adres :Konaklar Mah. Konaklar Sok.No:1 / 4. Levent / İSTANBUL

Telefon :0212 264 4996 - 264 4997

E-Posta : bilgi@tekgida. org.tr