TKP
 
Yeniden Merhaba
Yayın İlkelerimiz
Yazılar - Arşiv
 
İşçinin Sesi Yayınları
Kitaplar
İşçinin Sesi
Çek-Al
Kavga - Kervan
Kaynak
İşçi Yaşamı
İşçinin Gezetesi
Binçiçek
cddrt
dtd
Isha Bulletin

Soviet News
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MAYIS’TA HAYDİ TAKSİM’E!

Bu yıl, yalnızca Türk-İş, Disk ve Kesk’in değil, iktidar yanlısı bilinen Hak-İş, Memur-Sen ve T. Kamu-Sen’in de katılımıyla 1 Mayıs’ın TAKSİM’DE kutlanacağı ilan edildi. Altı emek örgütünün bu kararı o denli ağırlık taşıyor ki, emekçi düşmanı İstanbul valisi bile 1 Mayıs’ın İstanbul’da Taksim’de kutlanmasından yana olduğunu ilan etti..

Bu karar dolayısıyla tüm işçi liderlerine teşekkür ederiz. Ama bu güzel sonucun, işçi örgütleriyle devrimci örgütlerin 33 yıldır süren kararlı ve ısrarlı mücadelesinin bir ürünü olduğu da unutulmamalıdır. Her 1 Mayıs’ta Taksim’den kaçanlara ders olsun!

2010 yılı 1 Mayıs’ını bir ortak mücadele günü, bir işçi sınıfı bayramı olarak olabildiğince YIĞINSAL kutlamalıyız. İşçiler, bugünün hakiki sınıf eylemi karakterini dosta düşmana ilan ederken, çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek, her renkten her inançtan her siyasetten bir araya gelerek sel olup Taksim’e akmalı, Taksim’den taşmalıdır.

Hatta Taksim 1 Mayıs kutlaması, bütün örgütler sıkı sarılırsa MİLYONLUK KUTLAMAYA bile dönüştürülebilir. O halde dağa taşa haber edelim arkadaşlar: “1 Mayıs’ta Taksim’deyiz, Haydi Taksim’e!”

***

Tekel’den Tariş’e, kapanan ya da işçi çıkaran fabrikalardan, madenlerden, Tuzla’nın tersanelerine dek, gündelikçi gariplerden işsiz boynu büküklere dek MİLYONLARCAYIZ, ÖFKELİYİZ. Haydi Taksim’e!

İŞ İSTİYORUZ, EKMEK İSTİYORUZ, BARIŞ İSTİYORUZ, ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ! Haydi Taksim’e!

Laiki ya da dincisiyle burjuvalardan sadaka beklemiyor, HAK VE ADALET İSTİYORUZ! Haydi Taksim’e!

Yalnızca kendimiz için değil, toplumun tüm ezilenleri, hor görülenleri, ötekileştirilenleri için; yalnızca kent yoksulları için değil kır yoksulları için; KÜRT ULUSU için HAK VE ADALET İSTİYORUZ. Haydi Taksim’e!

İşsizliğe, pahalılığa, açlığa, yoksulluğa ÖFKEMİZİ HAYKIRMAK için haydi Taksim’e!

Laiki dincisiyle burjuvaziye, sivili üniformalısıyla burjuvazinin devletine, KAPİTALİZME KARŞI SINIF MÜCADELESİNİ YÜKSELTMEK için, haydi Taksim’e!

Türk Kürt, dinli dinsiz, kadın erkek İŞÇİNİN BİRLİĞİNİ GÖSTERMEK için haydi Taksim’e!

“Tanrı paşa bey ağa sultan nasıl bizleri kurtarır / Bizi tüm kurtaracak olan kendi kollarımızdır” diyebilmenin COŞKUSUYLA haydi Taksim’e!

Torunumuza “33 yıl sonra 1 Mayıs’ı Taksim’de kutladım, evlat!” diyebilmek için haydi Taksim’e! Çoluk çocuk torun topalak haydi Taksim’e!

Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü 1 Mayıs Hepimize Kutlu Olsun!

Ekmek Kavgası Devrim Kavgası; Demokrasi İçin Tek Yol Devrim!

Yaşasın İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği! Yaşasın Sınıf Mücadelesi!

16 Nisan 2010

TKP Web Sitesi