TKP
 
Yeniden Merhaba
Yayın İlkelerimiz
Yazılar - Arşiv
 
İşçinin Sesi Yayınları
Kitaplar
İşçinin Sesi
Çek-Al
Kavga - Kervan
Kaynak
İşçi Yaşamı
İşçinin Gezetesi
Binçiçek
cddrt
dtd
Isha Bulletin

Soviet News
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

YATTIĞIN YER AYDINLIK OLSUN,BAYLIK YOLDAŞ!

Mıgırdıc Baylık (Metin Sönmez)Mıgırdıç Baylık, 18 Haziran 1943’de İstanbul’da doğdu. Babası sigortacı annesi ise ev hanımıydı. Mıgırdıç’ın tek kızkardeşi Ayda bugün ailenin hayatta olan son üyesidir.

Mıgırdıç’ın çocukluğu, genellikle Rum ve Ermeni nüfusun yoğun yaşadığı bir İstanbul semti olan Kurtuluş’ta geçti.

İlk ve ortaokulu Ermeni Pangaltı Lisesi’nde okuyan ve parlak bir öğrenci olması nedeniyle ortaokulu sınıf atlayarak bitiren Mıgırdıç, lise öğrenimini o zaman Robert Kolej olarak bilinen okulda tamamladı. 1962 yılında bu okulun Mezuniyet Katalogu’nda Mıgırdıç Baylık için şöyle yazıyordu:

“Matematik’te en yüksek notları kim alır? Mıgırdıç! Fizikte? Yine Mıgırdıç! Onun bilime yatkın bir zihni var. Herhangi bir matematik ya da fizik problemini fazla zorlanmadan çözebilir. Onun bilim aşkı bunu kolaylaştırıyor. Matematik ve fizik çalışmasının yanı sıra onu bir de Kütühaneci Yardımcısı olarak çalışırken, ve arkadaşlarıyla Rauf’la ve “çete”nin öteki üyeleriyle şakalaşırken görürsünüz. Sakin ve yumuşak karakteri onu arkadaşlarının arasında oldukça popüler kılmıştır. Biraz pasif oluşu onun gelecekte bilimsel bir alanda elde edeceği başarıya fazlaca engel olacak bir şey değildir.“

Baylık, 1966 yılında şimdi Boğaziçi Üniversitesi olan Robert Kolej’in yüksek okul bölümünden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Kısa bir süre mühendis olarak çalıştıktan sonra 1967 yılında İngiltere’ye gelerek Queen Mary College’de Lisansüstü (MSc) yaptı. 

Başarılı bir öğrenci olarak ABD’den burs kazandığında babası “uzak” diyerek karşı çıkınca, Baylık bu kez Londra’daki Gülbenkyan Vakfı’ndan kazandığı bursla yine Queen Mary College’de doktora yapmaya başladı.

1970 yılında Sue ile evlenen Baylık, tezini 1971’de tamamladı (ama kendi sözleriyle “okula teslim etmedi”).  Mıgırdıç, Imperial College’deki doktora sonrası  çalışmasını 2 yıl sürdürdü ve özel bir şirkette mühendis olarak çalıştı. Bu arada 1973 yılında tek oğlu Simon doğdu.

Robert Kolej’den eski okul arkadaşı  Bedir Aydemir’in Londra’ya gelmesiyle birlikte 1968 yılından itibaren patlak veren öğrenci olaylarını, toplumsal meseleleri tartışmaya başlayan Baylık, öğrenci yurdundaki tartışmaların içinde yoğunlaşan siyasal bilinciyle ilerici devrimci harekete yöneldi.

Bedir Aydemir’in 1973’de başkanı seçildiği İTÖF’e, TKP’nin yığın örgütü olan İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği’ne katıldı.

O dönemde Türkiye Komünist Partisi’yle tanışan Baylık yoldaş, parlak bir gelecek vaad eden işini terk ederek, uzun yıllar işçisi ve yöneticisi olarak görev yapacağı matbaanın (Parti matbaasının – önce Anvil printers sonra başkaları) başına geçti.

1975 yılında Türkiye’ye giderek askerliğini yapan Baylık, daha sonra Londra’ya gelerek yine matbaacılıkta görev aldı.

Çok sayıda parti yayınının, MK kitaplarının basılmasında birinci derecede emeği olan yoldaşımız, onca yıl emek verdiği matbaacılık işinden, matbaa şirketinin 1988 yılında iflas etmesiyle birlikte ayrıldı, bir grup arkadaşıyla birlikte bir Ev Bürosu’nda çalışmaya başladı.

Baylık, buradaki işini, 2006 yılında sağlık nedenleriyle (stroke - beyin sektesi-inme geçirdikten sonra) bırakmak zorunda kaldı.

1994 yılında Ümran Beler’le evlendi ve bu  mutlu yaşamı ancak 2009 yılında patlayan hastalık sonlandırabildi.

Özel yaşamında da son derece mütevazi bir insan olan Baylık yoldaşımız,  gösterişsiz ama siyasal hareketimizin süregenliği açısından yaşamsal önem taşıyan işler yaptı. Yumuşak karakteriyle çoğu insanı yanıltan Baylık, bir dönemde varını yoğunu ipotek ettirerek Parti matbaasının kurulmasında kilit rol oynamıştı. Piyasaya iş yapan matbaa battığında ise alacaklıları yine evini güvence göstererek teskin etmişti.

Partinin hem burada hem Türkiye’de dergi - kitap yayınlayabilmesi için yapılan çalışmalarda onun katkısı ölçülemez büyüklüktedir. 

Yani o hem yumuşak ama hem de çelik gibi kararlı bir karaktere sahipti. Gösterişsiz olduğu için çoğu insanın farkına bile varmadığı,  ama derin bir kişisel özveri bilinci vardı. Ve bu “Parti” içindi, “Türkiye çalışması için!”, “gelecek güzel günler ve komünizm için!” 

Onun TKP’nin yeniden kuruluş toplantısı sayılan 1974 Konya Konferansı dolayısıyla İngiltere’den R Yürükoğlu ile Berlin’e giden heyette (biri delege  olarak toplantıya katılan R Yürükoğlu yoldaş, biri A. yoldaş üçüncüsü de Baylık yoldaş idi) olduğunu bilen az insan vardır. Yıllar sonra Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye kitabının genişletilmiş baskısının Parti MK’sına sunulması için Berlin’e giden ekipte yine onu görüyoruz. Kitap metninin daktilosunu A.G. yoldaş yaparken, tashihini  de ­Baylık yoldaş yapmıştı.  
Bunlar bir yana, dört yanımızın puşt zulası olduğu günlerde nasıl direngen bir inançla, insanlığını öne çıkartarak bizi ayakta tuttuğunu bilen bilir…

Son dönemlerde hem inme hem de kronik kan hastalığının kan kanserine dönüşmesi yüzünden çalışma verimi azalan Baylık, yine de, çeşitli nedenlerle başımızdan eksik olmayan sarkan ipliklerin hallolması için yaşamının son haftalarına kadar katkı yapmayı sürdürdü. Her gelişmeyi onunla paylaştık, her konuda görüşlerini bizlerden esirgemedi. Seçimle geldiği MK üyeliğinden, aktif yaşamdan onu ancak ölüm ayırabildi.

Güçlükler altında insan kalmasını becerebilen ender insanlardan biri olarak Baylık yoldaşımızı sevgiyle ve saygıyla anacağız.

Ondan, onun özverili, sakin ve ama kararlı tutumundan, dostlarına gösterdiği anlayış ve insanca tutumdan çok şey öğrendik.

Yattığı yer aydınlık olsun, Baylık yoldaşımızın. 

Onun anısını çalışmalarımız içinde, devrim ve komünizm için mücadele eden genç kuşakların bilincinde yaşatacağız.

TKP Web Sitesi

02 Mart 2010