TKP
 
Yeniden Merhaba
Yayın İlkelerimiz
Yazılar - Arşiv
 
İşçinin Sesi Yayınları
Kitaplar
İşçinin Sesi
Çek-Al
Kavga - Kervan
Kaynak
İşçi Yaşamı
İşçinin Gezetesi
Binçiçek
cddrt
dtd
Isha Bulletin

Soviet News
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEZLEKELERİ BİZ HAZIRLAYALIM

Protestolar, gösteriler, direnişler yoluyla siyaset kurumunu belli yönde girişimlere zorlama tarzı, talepleri tepedeki profesyonel siyasetçiler eliyle gerçekleştirmeyi öngörür. Bu tarz, toplum – devlet ayrılığına dayalı temsili demokrasinin tarzıdır.

Bu mücadele tarzı ile harami düzeni teşhir etmek, farkındalıkları artırmak, bilinç üretmek, örgütlülüğü geliştirmek mümkündür. Böylece, aşağıdan basınç bindirerek bir takım taleplerin yerine getirilmesi sağlanabilir. Ancak, bu tarzı vazeden temsili demokrasinin kendisi, aynı zamanda, bu mücadele tarzının sınırlarını da belirler.

Temsili demokrasinin dayandığı ve işleyişiyle yeniden ürettiği temel, yasama, yürütme ve yargı erklerinin toplumdan kopup devlet olarak örgütlenmiş olmasıdır. Mücadele, temsili demokrasinin vazettiği tarz içinde kaldığı sürece, devletin gaspetmiş olduğu erkleri fethedemez.

Örneğin, şimdiye kadar görülmedik büyük skandallara, tepkilere rağmen, hiyerarşik kontrol içinde yukarıya bağlanmış olan savcılar RTE ve şürekâsı hakkında dosya açmamaktadırlar.
“Halk adına” vizesiyle yetki gaspı yapan siyaset kurumundan, parçası olduğu sorunu çözmesini talep etmek gerçekçi değildir. Tek gerçekçi yol, talep etmek yerine, taleplerin gereğini doğrudan hayata geçirmeye girişmektir.

Halkın gidişatı kendi ellerine alabilmesi için yasama, yürütme ve yargı erklerini fethetmesi, yani bu erkleri devlet sapkınlığından kurtararak topluma geri döndürmesi gerekir. O halde, bu erklerin asıl sahiplerince yığınsal kullanımı demek olan doğrudan demokrasi işleyişlerini geliştirerek yolsuzlukların, haksızlıkların üstüne halk olarak gitmek gerekir.

Atanmış savcılardan kahraman çıkmasını beklemek beyhudedir. Fezlekeleri, Gezi ayaklanmasının yarattığı forumların, kolektiflerin, yerel inisiyatiflerin bizzat kendileri hazırlamalıdır. Bu faaliyet, doğası gereği, bütün meşruiyetini doğrudan doğruya kendi kurucu iradesinden alır.

Öncelikle, her türlü kaynaktan yararlanarak bilgi ve belgeler arşivlenmeli, işlenmiş ve işlenmekte olan suçların tarif ve tespiti yapılmalıdır. Fezleke taslakları forumlarda tartışılarak kolay anlaşılır metinler haline getirilmelidir. Bu çalışmada her inisiyatifin kendi yerel ve özgül duyarlılıklarına ağırlık vermesi önemlidir.

Hazırlanan fezlekeler, her çeşit medya, internet, yazılama, afişleme, bildiri, ev ve işyeri ziyaretleri yoluyla en geniş kesimlere duyurulmalıdır. Mümkün olan en geniş katılımlı halk forumlarında fezlekeler yeniden tartışılıp geliştirilerek iddianamelere dönüştürülmelidir.

Bu çalışmalar hakkıyla ve yaratıcılıkla geliştirilebilirse, hazırlanan iddianameler söz olarak kalamaz. Toplumsal dinamikler harekete geçerse, sürecin mantıksal sonuçlarına doğru ilerlemesini hiçbir güç durduramaz.

Yusuf Zamir
08/05/2014