TKP
 
Yeniden Merhaba
Yayın İlkelerimiz
Yazılar - Arşiv
 
İşçinin Sesi Yayınları
Kitaplar
İşçinin Sesi
Çek-Al
Kavga - Kervan
Kaynak
İşçi Yaşamı
İşçinin Gezetesi
Binçiçek
cddrt
dtd
Isha Bulletin

Soviet News
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mısır Bağımsız İşçi Sendikaları Federasyonu
Kuruluş Bildirgesi

Mısır tarihsel bir dönemden geçiyor… Mısır halkı insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama hakkını, özgürlük ve sosyal adalet hakkını savunmak için, insana yakışır iş ve adil ücret için, her bir yurttaşına zenginlikten ve milli gelirden pay veren, herkes için demokratik olan ve bazılarına asgari ücretin 1000 katından daha yüksek piramit ücretleri ödemeyi reddeden bir toplum için cesaretle mücadele ediyor.

Halkının özgürce nefes almasına olanak veren bir toplum… İnsanların özgürce konuşup birbirleriyle ilişkiye geçtikleri ve kendilerini özgürce ifade ettikleri bir toplum… Bütün halkın, tabakaların ve sınıfların kendi çıkarlarını serbestçe savunup görüşmesine izin veren bir toplum… Kendi halkını baskı altına alıp ezmeyen, onun kendi emellerini, işçilerinse kendi kapasitelerini geliştirip yaşam koşullarını iyileştirme isteğinin önünü tıkamayan bir toplum… istiyoruz.

İşçiler ve halk onyıllardır, özellikle de son 4 yıldır, kendi kanuni haklarını emsali görülmemiş protesto eylemleriyle savunarak mücadele ettiler. Ellerinde bağımsız bir sendikal örgütlenme bulunmamasına rağmen, taş üstüne taş koyarak örgütlerini inşa edip amaçlarına ulaştılar. Büyük toplumsal sektörlerden işçileri kendilerine çekmede başarılı oldular ve Mısır toplumunda, harekete geçirdikleri işçiler arasında ve sendikal harekette büyüyen bir sempati ve saygınlık kazandılar.

İşçiler, gençliği yiyip bitiren işsizlik felaketine karşı çalışma hakkını savundular ve tüm işçilere insan onuruna yakışır bir yaşam sağlayacak yeni adil bir asgari ücret istemini yükselttiler. İşçiler demokratik örgütlenme hakları için, bağımsız işçi sendikaları kurma hakkı için cesaretle savaştılar.

Bugünkü halk devriminin yolunu işçi mücadeleleri döşedi. İşte bu yüzden Mısır’ın işçi ve emekçileri, “hükümetin” işçi sendikalarının kendilerini temsil etmesini ve onlar adına konuşmasını tamamen reddediyorlar. Bu hükümet yanlısı işçi sendikaları, geçmişte işçilerin hak ve istemlerini çoğu kez reddettikleri gibi, şimdi de işçilerin başlattıkları protesto eylemlerine karşı olduklarını 27 Ocak günü yayınladıkları bildiriyle ilan ettiler.

Bu nedenlerden ötürü, 30 Ocak 2011 Pazar günü RETA, Emekli İşçiler Sendikası, Sağlık Profesyonelleri Sendikası, Bağımsız Öğretmenler Sendikası’ndan oluşan bağımsız sendikalar topluluğu ve ona bağlı komiteler, çaşitli endüstrilerden bağımsız işçilerle biraraya  gelerek Mısır Bağımsız Sendikalar Federasyonu’nu (MBSF) kurdular.

Mısır Bağımsız Sendikalar Federasyonu’nu (MBSF) aşağıdaki istemler için mücadele edecektir:

  1. Mısır yurttaşlarına çalışma hakkı ve hükümetin işçilere “işsizlik tazminatı” ödemesi.
  2. Aylık 1200 Mısır Lirasından az olmamak üzere her yıl enflasyona endekslenmiş bir asgari ücret, işçi ücretlerine prim garantisi ve yapılan işin değerini yansıtan gelir, özellikle tehlikeli işlerde iş güçlüğü zammı. Ama en yüksek işçi ücreti asgari ücretin 10 katını hiçbir zaman aşmamalıdır.
  3. Tüm Mısır yurttaşları için sağlık, bakım, konut, öğrenim haklarını içeren adil sosyal güvenlik hakkı, “herkese parasız, bilim ve tekniğin gelişimine uyumlu eğitim”, bütün emeklilere insana yakışır emeklilik maaşı ve sosyal haklar tanınması.
  4. İşçiler için örgütlenme hakkı, kendi tüzüklerini serbestçe yapma hakkı, bunu engellemeye yönelik tüm yasal sınırlamaların iptali.
  5. 25 Ocak’tan sonra gözaltına alınan, tutuklananların derhal serbest bırakılması.

MISIR BAĞIMSIZ İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU
KURUCU KURULU
30 Ocak 2011