TKP
 
Yeniden Merhaba
Yayın İlkelerimiz
Yazılar - Arşiv
 
İşçinin Sesi Yayınları
Kitaplar
İşçinin Sesi
Çek-Al
Kavga - Kervan
Kaynak
İşçi Yaşamı
İşçinin Gezetesi
Binçiçek
cddrt
dtd
Isha Bulletin

Soviet News
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIR KOMÜNİST PARTİSİ’NİN BİLDİRİSİ
 
Devrim halkın istemleri gerçekleşene dek sürecektir!

Hakikat anı, Mısır halkının Mübarek’i devireceği ve rejime değişimi dayatacağı an yaklaşıyor.

Baskıcı rejim, özellikle ABD’li destekçileri Mısır’ın bütün kentlerinde ve bölgelerinde halk devriminin gelişmesiyle birlikte onları terkettikten sonra, son anlarını yaşıyor,

Bugün gelişen ve milyonlarca insanı “Mübarek defol” sloganı altında birleştiren olaylar, yükselen devrimi likide etmek amacıyla diktatör ve çetesi tarafından tezgahlanan tüm gizli oyunları başarısızlığa uğratmanın garantisidir.
 
Özellikle gösterici yığınların onayıyla, çeşitli muhalefet partileri arasında bir toplumsal selamet komitesi kurulması üzerine varılan anlaşma, Devrimin öne sürdüğü siyasal, ekonomik ve toplumsal taleplerin elde edilmesi açısından kilit bir adımdır.

Bu nedenle biz parlamentoda temsil edilen tüm yurtsever güçlerin kabul ettiği temel taleplerde ısrar ediyoruz:
 

1 – Mübarek devrilmelidir ve sınırlı süreli bir Cumhurbaşkanlığı Konseyi oluşturulmalıdır.
2 – Bu geçiş döneminde ülkenin liderliğini üstlenecek bir ittifaklar hükümeti kurulmalıdır..
3 – Ulusal egemenlik ilkesine dayalı, laik, demokratik ve adil bir değişimi güvence altına alan yeni bir anayasayı hazırlamak üzere Kurucu Meclis kurulmalı, bunun üyeleri seçimli olmalıdır..
4 – Yüzlerce binlerce insanı şehid eden veya yaralayan katliamların sorumluları, Mısır halkının yarattığı serveti çalan kokuşmuş devlet memurları  bulunup yargılanmalıdır.

Yaşasın Mısır Halkının Devrimi

Kahire, 1 Şubat 2011

Mısır Komünist Partisi