TKP
 
Yeniden Merhaba
Yayın İlkelerimiz
Yazılar - Arşiv
 
İşçinin Sesi Yayınları
Kitaplar
İşçinin Sesi
Çek-Al
Kavga - Kervan
Kaynak
İşçi Yaşamı
İşçinin Gezetesi
Binçiçek
cddrt
dtd
Isha Bulletin

Soviet News
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakistan Komünist Partisi’nin
Zındıklık Yasası Üzerine Basın Açıklaması

Pakistanlı yoldaşların, devletin Hristiyan yurttaşlara yönelik baskıcı ve ayrımcı uygulamasına ilişkin duyurusunu aynen yayınlıyoruz. Yoldaşların “Devletin yasaları kötüye kullandığı” görüşüne katılmıyoruz. Burjuvazi yasayı belli bir uygulamayı meşrulaştırmak için çıkartıyor. Kötü niyet iktidardaki sınıfın varoluşunda gizli.

KP’den Pakistan’daki şeriat uygulamalarına ilişkin daha derin bilgiler ulaşacağını umuyoruz.

Pakistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Mevla Buks Haşkeli yoldaş, Parti adına yaptığı açıklamada, Zındıklık Yasası’nın (Blasphemy Law) kötüye kullanımı hakkındaki büyük  öfkeyi dile getirdi. Bu yasa, ısrarla masum insanlara, gayri Müslimlere, Ahmediye’ye bağlı Müslümanlara, Şiilere ve solcu bilginlere, en çok da yoksul masum Hristiyanlara karşı kötü niyetle kullanılıyor.

Genel Sekreter yoldaş, dine veya saygın dini şahsiyetlere hakaret etmenin teessüf verici bir durum olduğunu ve mevcut yasa uyarınca insanlık onuruna yakışan çerçevede ve adil  önyargısız adalet anlayışı ile ele alınması gerektiğini söyledi ve hiçbir yasanın temel insan haklarını çiğneyemeyeceğini yada çiğnemek için kullanılamayacağını sözlerine ekledi. Yoldaş, bazı yenilmiş ve toplumca reddedilmiş sağ akımlarla dinci siyasal güçlerin, kendi karanlık hesaplarını gerçekleştirmek amacıyla halkın dini duygularını sömürmeye cüret ettiklerini söyledi.

Pakistan Komünist Partisi, söz konusu yasanın ülkede yerleşik temel insan haklarına karşı olan maddelerinin uygun biçimde değiştirilmesini ya da tamamen yürürlükten kaldırılmasını, yasanın kötüye kullanımına bir son verilmesini istiyor.

Haşkeli yoldaş, sözlerine devamla, sağduyu sahibi bilinçli yurttaşlara seslendi, onları geçmişte despot diktatörler tarafından kabul edilen, temel insan haklarını tamamen çiğneyen tüm yasalarda değişiklik yapılması amacıyla başlatılan kampanyaya katılmaya çağırdı.

Parti merkezi sözcüsü Qazi Imdad,
14 Aralık 2010