TKP
 
Yeniden Merhaba
Yayın İlkelerimiz
Yazılar - Arşiv
 
İşçinin Sesi Yayınları
Kitaplar
İşçinin Sesi
Çek-Al
Kavga - Kervan
Kaynak
İşçi Yaşamı
İşçinin Gezetesi
Binçiçek
cddrt
dtd
Isha Bulletin

Soviet News
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Örgütsüz Devrimci Marksist Olunmaz

“Devrimci Teori Olmadan Devrimci Hareket Olmaz”

Şafak Arın

Türkiyeli İlericiler Birliği’nin dördüncü ölüm yıldönümünde R. Yürükoğlu yoldaşın anısına bir konferans düzenledi. Konferans, 10 Aralık’ta Londra’da, Marks Anısına Kütüphane’de yapıldı. Her ölüm yıldönümünde yapılması planlanan anma konferanslarının ilki olan ‘Siyasal İslam ve Nasıl Mücadele Edilmeli’ konulu bu konferansı Yasemin Mather verdi.

Konferansın açılışını A. Candan yoldaş yaptı. Yürükoğlu yoldaşın ölüm yıldönümlerinde düzenlenen anma toplantıların, onun örgütlü siyasi çalışmaya verdiğini önemi vurgulamak üzere sürekli kılınacağını belirtti. Bu anma konferanslarının, Yürükoğlu yoldaşın, örgütsüz komünist olunamayacağı fikrine yaptığı vurgunun bilinçlerde geri kaymasına izin verilmemesi için önemli bir vesile olduğunu belirtti.

Yürükoğlu yoldaşın, sınıf savaşımına önderlik etmeye niyet eden bir komünistin, ömrünü sınıf savaşımına adaması gerektiğini ve hem kendisi hem de sınıfın öncüleri için sürekli eğitim sürdürmesi gerektiğini vurguladığını hatırlattı. Yürükoğlu yoldaşın Marksizme ile biçimlenmiş yaşamının anılması için Marksizmin doğrularının hatırlanması ve hatırlatılması gerektiğini söyledi.

İTİB’in bu yıl konferansın konusu olarak Siyasal İslam’ı seçmesinin nedenini, Yürükoğlu yoldaşın son yıllarında Türkiye gündemine oturan bu konuya büyük önem vermesi olduğunu belirtti. Siyasal İslam’ın sınıf düşmanı yüzünü yakından gören ve korkunç baskıları yaşayan İran işçi sınıfının ve komünistlerin deneyimlerinin aktarılması açısından bu konferansı İranlı bir kadın yoldaşımızın vermesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Konferans vermeyi kabul ettiği için örgütümüz adına Yasemin Mather yoldaşa teşekkür etti ve yoldaşı tanıttı. Mather yoldaşın bir siyasi bilimci olduğunu ve aktif siyasi çalışmada yer aldığını belirtti. Kendisinin İran-İşçilerin Sol Birliği örgütünün üyesi olduğunu ve bir yandan Critique (Eleştiri) dergisinin editörlerinden biri olma sorumluluğunu taşırken, öte yandan Glasgow Üniversitesi, Sosyalist Teori ve Hareketi Merkezi’nin üyesi olduğunu söyledi.

Yasemin Mather yoldaşın konferansı, Siyasi İslam’ın nasıl bir kaldıraç olarak toplumsal eşitsizlikleri kullandığını ve halktan bu temelde destek alarak sahte bir alternatif olarak ortaya çıkabildiğine değinerek başladı.

Mather yoldaş, İran’dan somut örneklerle, İslami düzen adı altında nasıl yoksulun daha da yoksullaştığını, sığ bir burjuva tabakanın ise nasıl gittikçe daha zenginleştiğinden anlattı. İslami düzenin hâkimi yöneticilerin, İslami terör ile toplumu baskı altında tutmak için hangi rezil yöntemleri kullandıklarını gösterdi.

Halkın örgütlülükten yoksun ve güçsüz kılındığını, karar alma mekanizmalarından soyutlandığını ve İslami denetim altında haksızlığın nasıl örtüldüğünü belirtti. Siyasi İslam’ın sınıf sözcüğünü bile nasıl tepkiyle karşılandığını ve en basit bir hak arama çabasını bile, İslami toplumu bölmeye yönelik bir saldırı görerek, vahşice ezdiğini söyledi.

Şeriat toplumunda din adamlarının nasıl ayrıcalıklı bir tabaka oluşturduğunu, merkezi yol göstericiler olarak yalnız kendilerinde söz hakkı gördüklerini belirtti. Din adamlarının her şeyi yönetmeye çabaladıklarını ve bu yönleriyle bile Şeriat düzeninin demokrasi karşıtı ve insanlık düşmanı yüzünün apaçık olduğunu değişik örneklerle aktardı. Şeriat’ın, iktidara gelmek için seçimleri kullandığını ama demokrasinin seçimler dışında kalın diğer öğelerini kesinlikle kabul etmediğini belirtti.

Müslüman Kardeşler gibi örgütlerin ‘Batı’nın çürümüşlüğü’ ve ‘Müslümanları çökerttiği’ demagojilerini kullandığını anlatan Mather yoldaş, Siyasal İslam’ın, ‘Batı’ya karşı İslam’ın güçlü bir çözüm olduğu’ söylemine başvurduğunu vurguladı. Siyasal İslam’ın insanlık düşmanı yüzünü sergiledi. Deneyimin, Şeriat hükümlerinin bu düzende yaşayanları nasıl dayanılmaz baskılar altında ezildiğini gösterdiğini anlattı.

Devrimcilerin, kendini Batı’ya, kapitalizme alternatif olarak sunan Siyasal İslam’ın uygulamada halkın yaşamını iyileştirme açısından nasıl sonuçsuz kaldığını, nasıl yolsuzluklara ve çapula dayanak olduğunu örneklerini iyi kullanarak anlatması gerekliliğini vurguladı.

Mather yoldaşın konferansının ardından soru sormaları ve kısa katkı yapmaları için dinleyicilere söz verildi. Bunların ardından Mather yoldaş da katkılara ve sorulara karşılık vermek üzere yeniden söz aldı ve genişçe bir konuşma daha yaptı.